NABÍZÍME - Autoškola Šnajdr Rokycany

Přejít na obsah
Jsme akreditované školící středisko - provádíme školení řidičů, referentů + výcvik manipulačních vozíků - učebnu máme v autoškole (Litohlavská 840, Rokycany). Dále provádíme dětskou dopravní výuku pro okres Rokycany.

Pro zájemce o řidičský průkaz můžeme nabídnout praktické i teoretické školení v rámci následujících skupin:
Skupina AM -  od 15 let samostatně řídit vozidla s konstrukční rychlostí do 45 kilometrů za hodinu. U dvoukolových ještě platí omezení objemu spalovacího motoru do 50 kubických centimetrů, případně elektromotoru do výkonu 4 kW.

Skupina A1 - A1, musí být objem spalovacího motoru předmětného vozidla do 125 kubických centimetrů, jeho nejvyšší výkon 11 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg. Tříkolová motorová vozidla smějí být naladěna na nejvýše 15 kW. Věková hranice pak začíná na 16 letech. AM, čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3

Skupina A2 - Řidičák na skupinu A2 si je možné legálně vyzvednout až po složení zkoušek a dovršení věku 18 let. Vozidla této skupiny musí mít omezený výkon motoru, a to na maximálně 35 kW a poměr výkonu a hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg. Dále platí, že tato vozidla nesmí být upravena z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem. Zákon zde opět povoluje postranní vozík. Včetně skupin: AM, A1

Skupina A - Nejsilnější motocykly (i s postranním vozíkem) bez výkonnostního omezení osedláte buď od 24 let, nebo už ve 20 letech, avšak musíte vlastnit řidičské oprávnění skupiny A2 minimálně dva roky. Do skupiny A jsou zařazena také tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW. Včetně skupin: AM, A1, A2, čtyřkolová vozidla o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg

Skupina B - S řidičákem skupiny B, který lze získat nejdříve v 18 letech, smíte kromě automobilů do celkové hmotnosti 3 500 kg řídit motocykly s objemem motoru do 125 kubických centimetrů a výkonu 11 kW, pokud je stroj vybaven automatickou převodovkou. Dále můžete vléci přípojné vozidlo s celkovou hmotností do 750 kg nebo řídit jízdní soupravu, pokud součet celkové hmotnosti obou vozidel nepřekročí 3,5 tuny. AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1, B78.Traktor: jde-li o vozidlo do 3,5 tuny, tak stačí jen skupina B, ale pokud jde o lesnické zařízení nebo stavební stroj, je zapotřebí strojnický průkaz.

Skupina BE - Když už máte řidičák skupiny B, mrkněte ještě na skupinu E. Díky ní budete moci legálně vléci za vozidlem s celkovou hmotností do 3 500 kg přívěs, jehož celková hmotnost nepřevýší také 3 500 kg. Další podmínky: vlastnictví B
Co ještě můžete řídit: AM, A1 s automatickou převodovkou, A tříkolová (od 21 let), B1, B78+E, B78+B96, B96

Skupina C - Řidičský průkaz skupiny C opravňuje k řízení motorových vozidel (mimo T a D1), jejichž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 3 500 kg, avšak počet míst k sezení (včetně místa řidiče) nepřevyšuje 9. Za automobilem lze vléci přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg.Standardně si lze řidičák udělat až od 21 let, respektive od 18 let, pokud jde například o vozidla IZS, celní správy, armády, vězeňské služby, obecní policie nebo automobily nutné v rámci servisu podrobit zkušební jízdě. Výjimku na 18. rok mají též držitelé průkazu profesní způsobilosti nebo lidé v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu.Další podmínky: vlastnictví B
Co ještě můžete řídit: AM, C1

Skupina CE - S plnohodnotným „céčkem“ a „éčkem“ můžete usednout za volant jízdní soupravy složené z auta skupiny C a přípojného vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti vyšší než 750 kg.Další podmínky: vlastnictví C
Co ještě můžete řídit: AM, B+E, C1+E, D+E (pokud jste držiteli D)

Skupina T - Každý zemědělec by měl disponovat oprávněním skupiny T, které umožňuje od 17 let řídit traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo.

Skupina D - Vlastnictví řidičáku D znamená, že smíte řídit motorová vozidla určena pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o nejvyšší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kilogramů. Standardní věk pro získání je oprávnění je 24 let, ovšem i zde platí výjimky.Za volant plnohodnotného autobusu smíte usednout už v 21 letech, pokud jde například o vozidla IZS, celní správy, armády, vězeňské služby, obecní policie nebo o automobily nutné v rámci servisu podrobit zkušební jízdě.Dále se od 21 let dostanete k „déčku“ v rámci vstupního školení podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud jste držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobili jste se vstupnímu školení podle zvláštního právního předpisu v rozšířeném rozsahu.Jinak se za volant legálně dostanete až ve 23 letech. Jestli ale řídíte vozidlo linkové osobní dopravy a trasa linky nepřesahuje 50 kilometrů, tak taky můžete řídit už v 21 letech.
Další podmínky: vlastnictví B
Co ještě můžete řídit: AM, D1
AUTOŠKOLA ŠNAJDR - Ing. Pavel Šnajdr, Litohlavská 840, 337 01 Rokycany
IČ: 46819924   DIČ: CZ 7110272191   
Návrat na obsah